Przejdź do treści

Zaczynamy Naszą drogę

Z przyjemnością ogłaszamy rozpoczęcie działalności Muzułmańskiej Fundacji na rzecz Edukacji i Integracji.

Fundacja została powołana w odpowiedzi na narastające potrzeby społeczności muzułmańskiej w Polsce w zakresie edukacji i integracji dzieci i młodzieży z zachowaniem tożsamości muzułmańskiej. Naszym głównym celem jest utworzenie Centrum Edukacji i Integracji – przedszkole, szkoła, sala modlitewna oraz muzeum. Nasze inne cele to: – wsparcie dzieci i młodzieży w procesie edukacji i nauki na etapie przedszkola i szkoły, – wsparcie integracji społecznej w Polsce, w tym integracji i adaptacji muzułmanów, którzy wybrali Rzeczpospolitą Polskę jako stałe lub tymczasowe miejsce