Przejdź do treści

Muzułmańska Szkoła w Polsce - projekt edukacyjny dla dzieci

  • szkoła internetowa dla muzułmańskich dzieci w wieku 5-15 lat mieszkających w Polsce
  • do nauki islamu, Koranu oraz języka arabskiego 
  • dostęp do interaktywnych materiałów przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu
  • lekcje on-line z native speakerami
  • indywidualne lekcje dopasowane do potrzeb dziecka
  • stały kontakt ze szkołą za pomocą klasy online

Dlaczego warto Nas wybrać?

indywidualne lekcje

wykwalifikowana kadra

nowoczesny
i efektywny sposób nauczania

 

Jak wygląda nauka w Naszej Szkole? 

Program nauczania jest bardzo elastyczny i dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Dziecko otrzymuje zestaw materiałów edukacyjnych oraz ćwiczenia odpowiednie do nauczania języka arabskiego jako obcego i drugiego. 

Zajęcia z nauczycielami: oferujemy swoim uczniom dwa rodzaje zajęć on-line z nauczycielem.

Zajęcia indywidualne: są to zajęcia online z nauczycielami ( jeden uczeń i jeden nauczyciel). na tych zajęciach uczniowie uczą się czytania i zapamiętywania Koranu oraz Tafseer. Spotkania odbywają się cyklicznie dwa – trzy razy w tygodniu po 30 min. Zajęcia prowadzone są poprzez platformę używaną do wideokonferencji i wyposażoną w tablicę multimedialną. 

Zajęcia grupowe: są to zajęcia online z nauczycielami ( 4-5 uczniów i jeden nauczyciel ). Na tych zajęciach uczniowie uczą się języka arabskiego oraz religii (Syra, hadith, Aqida, itd ). Spotkania odbywają się cyklicznie dwa razy w tygodniu po 30 min. Zajęcia prowadzone są poprzez platformę używaną do wideokonferencji i wyposażoną w tablicę multimedialną. 

 

 

Integracja uczniów 

Poza zajęciami w programie planujemy wyjazdy oraz spotkania integracyjne. 

 

Wszystkie zajęcia w ramach symbolicznej opłaty

  • miesięczny rzeczywisty koszt wynosi 350 PLN za jednego ucznia z czego 200 PLN finansowane jest przez Fundację
  • pokrywając pełne koszty, zapewniasz darmowe lekcje dzieciom potrzebującym

Szkoła dla Wszystkich 

Dzieci z rodzin wielodzietnych w trudnej sytuacji finansowej mogą uczestniczyć w programie bezpłatnie.

Zapisz dziecko teraz
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i Nazwisko dziecka
Imię i nazwisko rodzica opiekuna prawnego
Email
wybieram opłatę
Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica na przetwarzanie danych osobowych własnych i dziecka
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 – (zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) – wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i mojego dziecka.